Skip to main content

Sarea Prestakuntza

Kualifikazio profesional bat lortzen laguntzen dugu, erantzukizun eta elkartasuneko balio eta jarreretan oinarrituta.

LANBIDEK homologatutako kualifikazio profesionaleko ikastaroak.

Familia profesionalak:

Ongi trebatutako langileekin lan egiten dugu konpetentzia profesional, pertsonal eta sozialik onenak lortzeko, erabateko gizarteratze eta laneratze bat lortzeko bidean.

Irakasleak gaituta daude helduekiko tratuan, jardueren diseinuan eta ebaluazio propioaren jarraipenean.

Oinarrizko ezagutzetatik abiatu ezagutza konplexuagoetara iristeko.

Teoria eta praktika etengabe lotzea.

Ikaslearen lan autonomoa sustatzea.

Talde-jardunbideak, talde-lana indartzea adibidez.

Gure prestakuntza-jardueretan parte hartzen dutenek ahalik eta konpetentzia profesionalik handienak eskura ditzatela lortzea, langile solidarioak eta pertsonekiko eta ingurumenarekiko arduratsuak izateko.

DOAKO ikastaroak, LANBIDEK homologatuak.

Iraupen desberdinak, 80 ordutik 480 orduraino.

Profesionaltasun Ziurtagiriaren aurreko ikastaroak eta Profesionaltasun Ziurtagiria lortzeko ikastaroak.

Masti Loidi 22. Sarea eraikina.
20100 Errenteria.

Ordutegia:

Goizez eta arratsaldez, prestakuntzaren arabera. 

Fundatzailea

Caritas Gipuzkoa Diócesis de San Sebastián

Kolaboratzaileak

Gobierno Vasco Diputación Foral de Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa

Honako hauetan parte hartzen dugu...

Hedatzen Sargi